DIENSTEN

AS architecten is een full-service architectenbureau met een ruime ervaring. Het bureau kan alle werkzaamheden verrichten welke nodig zijn om vanaf een pril initiatief tot een gebruiksklaar gebouw te komen.

 

ARCHITECTUUR

analyse programma van eisen
architectonisch ontwerp
kleur en materiaal advies
massastudies
3D visualisaties

 

BEGELEIDING

aannemersselectie

aansturen adviseurs bouwbegeleiding controleren begrotingen directievoering prijs- en contractvorming procesbegeleiding

 

 

BOUWTECHNIEK

bouwvoorbereidingstekeningen

bouwbesluittoets

bouwuitvoeringstekeningen

detailtekeningen

 

 

INTERIEUR
meubelontwerp
kleur en materiaal advies

 

 

 

PROCEDURES

aanvragen omgevingsvergunning

aanvragen welstand-/monumentenbeoordeling

bestemmingsplan toets haalbaarheidsonderzoek

principeverzoek

 

 

STEDENBOUW

bestemmingsplanstudie

gebiedsontwerp

locatie ontwerp

postzegelplan verkavelingsstudie